ROT-avdrag

De flesta känner idag till att man kan få en skattereduktion, s.k. ROT-avdrag när man köper byggtjänster.

ROT-avdrag medges för renovering eller om- och tillbyggnad av en fastighet som du äger och bor i, alt. har som fritidshus.

ROT-avdrag medges däremot inte för nybyggnation, eller renovering, om-/tillbyggnad av ett hus som är nybyggt (värdeår 5 år eller yngre).


Det är bara arbetskostnaden som ROT-avdraget avser. Det fungerar så här:

Du får avdrag för 30% av arbetskostnaden, inkl moms, med max 50 000 kr/person och år. Är ni 2 personer som äger bostaden får ni alltså max 100 000 kr i ROT-avdrag/år.


ROT-avdraget görs direkt på dina fakturor och vi specar hur stor den totala kostnaden är och vad du ska betala efter avdraget.

Det är inte alla arbeten som är ROT-grundande.

Vill du läsa mer om reglerna för ROT-avdrag så finns information på Skatteverkets hemsida. Följ länken:
Skatteverket - ROT-arbete

För dig som ska utnyttja ROT-avdrag

Innan tjänsten påbörjas ska köparen uppvisa ett intyg från Skatteverket som visar hur mycket av skattereduktionen som konsumenten utnyttjat under året.

Enklast gör man detta med e-legitimation.

Gå in på www.skatteverket.se

- Logga in med din e-legitimation under kapitlet för Rot & rut.

- Skapa sedan ett köparintyg, skriv ut och

   lämna in, till oss.

Tänk på att göra detta för samtliga ägare som vill utnyttja ROT-avdraget.

Om ni inte har någon e-legitimation går det även bra att ringa till Skatteverket på telefonnummer 0771-567 567 och beställa ett intyg.