ROT-avdrag

De flesta känner idag till att man kan få en skattereduktion, s.k. ROT-avdrag när man köper byggtjänster. ROT-avdrag medges för renovering eller om- och tillbyggnad av en fastighet som du äger och bor i, alt. har som fritidshus. ROT-avdrag medges däremot inte för nybyggnation, eller renovering, om-/tillbyggnad av ett hus som är nybyggt (värdeår 5 år eller yngre).

Det är bara arbetskostnaden som ROT-avdraget avser. Det fungerar så här:

ROT-avdraget görs direkt på dina fakturor och vi specificerar hur stor den totala kostnaden är och vad du ska betala efter avdraget. Du får avdrag för 30% av arbetskostnaden, inkl moms, med max 50 000 kr/person och år. Är ni 2 personer som äger bostaden får ni alltså max 100 000 kr i ROT-avdrag/år.

Det är inte alla arbeten som är ROT-grundande. Vill du läsa mer om reglerna för ROT-avdrag så finns information på Skatteverkets hemsida. Följ länken:

Skatteverket - ROT-arbete

För dig som ska utnyttja ROT-avdrag

Om du redan utnyttjat en del av Rotavdraget kan det vara bra att ta fram en uppgift från Skatteverket på hur mycket av skatte- reduktionen som utnyttjats under året.

Gå in på www.skatteverket.se och logga in i e-tjänsten "Mina skattereduktioner för rot, rut och grön teknik". Lämna därefter in uppgiften till oss.

Tänk på att göra detta för samtliga ägare som vill utnyttja ROT-avdraget.

Det går även bra att ringa till Skatteverket på telefonnummer 0771-567 567 och beställa ett intyg.